• Gaelic Panto 2017: Anna Bheag a' Chòta Dheirg

  Concert
 • 14 December 19:00 - 15 December 01:00
  Hosted by:
 • ‘S fhada o chuala duine sgeul mu mhadadh-allaidh acrach sa choille sheunta ‘s chan eil adhbhar dragh air Anna Bheag nuair a chuireas i roimhpe tadhal air a sinn-seanmhair airson a co-là breith…saoil a bheil i glic?

  Bidh taisbeanadh poblach ann aig 7f. le dorsan a' fosgladh aig 6.30f. Tìodhlaicean air an doras.
  Bidh Little Bird a' reic cofaidh 's deochan teth eile ro-làimh (6.30f -7f).

  Tales of a hungry wolf in the enchanted forest are a distant memory and Little Anna has no reason to worry when she decides to visits her great granny for her birthday…or does she?

  A public performance will take place at 7pm with doors opening at 6.30pm. Little Bird will be selling coffee and other hot drinks before the show (6.30-7pm). Donations on the door.